Verksamheten

Vision, affärsidé, mål och strategier

Vision

Vad vill företaget uppnå?

Affärsidé

Hur ska företaget tjäna pengar?

Finansiella mål

Vilka finansiella mål har företaget?

Verksamhetsmål

Vilka verksamhetsmål har företaget?

Strategier

Hur ska målen uppnås?

Senast uppdaterad: 2021-03-09 14:53:19 av ellinor.stenhaug@cortinate.se