Verksamheten

Organisation och företagskultur

 

AddLife 2020 H1

AddLife 2020 H2

AddLife 2020 H3

AddLife 2020 H4

AddLife 2020 H5
AddLife 2020 H6

paragraph

 

 

AddLife 2020 H1

AddLife 2020 H2

AddLife 2020 H3

AddLife 2020 H4

AddLife 2020 H5
AddLife 2020 H6

paragraph

 

Risk/beskrivning

Hantering

Hantering av produkters livscykel
 

Kunder ställer krav på materialval, transportsätt och förpackning. Om produkterna inte motsvarar kundkraven vid anbudsuppföljning finns risk att förlora leveransavtalet.

I dotterbolagens egen produktion finns rutiner för medvetna val av råmaterial, förpackningar och transportsätt etc. Motsvarande krav ställs på leverantörernas produkter. AddLifes dotterbolag har återvinningsrutiner. Genom support och underhåll av instrument bidrar AddLife till att maximera livslängden på dessa. Kontaminerade produkter och instrument destrueras av kunden.

Produktsäkerhet

 

Produktrisken består främst i felaktiga svar från ett instrument eller felaktig hantering av en produkt, vilket kan leda till att patienter eller personal kan skadas.

System för övervakning av produkterna säkerställer rapportering till kunder, leverantörer och myndigheter vilket i sin tur medför korrigerande åtgärder. Relevant produktinformation för förebyggande av risker når till kund via ett system med så kallade leverantörsanvisningar, Field Safety Notice (FSN) och Field Safety Corrective Action (FSCA).

Styrning av produktion och leverantörskedja

 

Risk att ej CE-märkta produkter kommer ut på marknaden eller att en leverantör inte uppfyller AddLifes uppförandekod.

Leverantörsbedömningar sker innan en ny leverantör godkänns. I dessa säkerställs att leverantören följer AddLifes uppförandekod eller har en egen motsvarande kod. Leverantörsutvärderingar genomförs löpande för att säkerställa hållbar produktion.

Senast uppdaterad: 2021-03-16 15:46:53 av ellinor.stenhaug@cortinate.se