Verksamheten

Året i korthet

Verksamhetsåret 2013/2014

Affärsklimatet och efterfrågan på våra produkter och tjänster har varit bra och samtliga affärsområden har stärkt sina positioner och uppvisat en positiv försäljnings- och resultat­utveckling.

  • Punktlista
  • Punktlista
  • Punktlista
  • Punktlist
Hej här är titel 

Här är texten till puffen klistra in och kopiera.

Starkast återhämtning har skett på den svenska marknaden som också bidragit mest till omsättningsökningen. Marknads­återhämtningen har på övriga marknader kommit senare och varit betydligt försiktigare jämfört med den svenska marknaden. 

#GRAFBILD# #GRAFBILD#
Senast uppdaterad: 2021-03-15 11:45:22 av alexander@paziraei.com