Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital   Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Reservfond   Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2012-04-01 51 18   969 1 038
Årets resultat   148 148
Övrigt totalresultat  
Årets totalresultat   148 148
Utdelning   -156 -156
Utfärdade köpoptioner   1 1
Återköp av egna aktier   -71 -71
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2013-03-31 51 18   891 960
           
           
Bundet eget kapital   Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond   Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2011-04-01 51 18   972 1 041
Årets resultat   108 108
Övrigt totalresultat  
Årets totalresultat   108 108
Utdelning   -111 -111
Utfärdade köpoptioner   3 3
Återköp av egna aktier   -3 -3
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2012-03-31 51 18   969 1 038
           
Kommentarer till eget kapital se not 20.        

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se