Nyckeltal

Ladda ned Excel

2013/2012 2011/2012 2010/2011
Vinst per aktie, SEK   14,65 11,80
Eget kapital per aktie, SEK   46,20 40,80
P/E-tal   12 16
Aktieutdelning, SEK   8,00  1) 7,00
Utdelningsandel, %   55 59
Direktavkastning, %   4,4 3,7
Sista betalkurs, SEK   182,00 189,00
Kurs/eget kapital, ggr   3,9 4,6
Börsvärde, MSEK   3 958 4 205
Genomsnittligt antal utestående aktier   21 944 119 22 252 881
Antal utestående aktier vid årets slut   21 746 032  2) 22 246 032
Antal aktieägare vid årets slut   3 715 3 832
 1) Styrelsens förslag till utdelning.
 2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 986 800 B-aktier per 31 mars 2012.

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se