Innehav per kategori

Ladda ned Excel

  2012/2013   2011/2012
Antal aktieägare Kapitalandel, %   Antal aktieägare Kapitalandel, %
Svenska ägare       3 539 77
Utländska ägare       176 23
Summa       3 715 100
           
Juridiska personer       465 75
Fysiska personer       3 250 25
Summa       3 715 100

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se