Aktiekapitalets utveckling

Ladda ned Excel

  Serie A   Serie B
Händelse Förändring antal Antal aktier Andel av kapital, % Antal röster Andel av röster, %   Förändring antal Antal aktier Andel av kapital, % Antal röster Andel av röster, %
Vid notering 1 840 286 7 18 402 860 41   26 023 946 93 26 023 946 59
2002/2003              
Konvertering A- till B-aktier -6 976 1 106 502 4 11 065 020 29   6 976 26 757 730 96 26 757 730 71
2003/2004              
Indragning av B-aktier 1 106 502 4 11 065 020 30   -1 350 000 24 407 730 96 25 407 730 70
2004/2005              
Indragning av B-aktier 1 106 502 4 11 065 020 31   -1 181 400 24 226 330 96 24 226 330 69
Konvertering A- till B-aktier -2 688 1 103 814 4 11 038 140 31   2 688 24 229 018 96 24 229 018 69
2006/2007              
Indragning av B-aktier 1 103 814 5 11 038 140 33   -1 700 000 22 529 018 95 22 529 018 67
2008/2009              
Indragning av B-aktier 1 103 814 5 11 038 140 34   -900 000 21 629 018 95 21 629 018 66
Konvertering A- till B-aktier -1 344 1 102 470 5 11 024 700 34   1 344 21 630 362 95 21 630 362 66
2009/2010              
Konvertering A- till B-aktier -2 688 1 099 782 5 10 997 820 34   2 688 21 633 050 95 21 633 050 66
2010/2011              
Indragning av B-aktier 1 099 782 5 10 997 820 34   -20 000 21 613 050 95 21 613 050 66
Konvertering A- till B-aktier -5 376 1 094 406 5 10 944 060 34   5 376 21 638 426 95 21 638 426 66
2011/2012              
Konvertering A- till B-aktier -3 558 1 090 848 5 10 908 480 34   3 558 21 641 984 95 21 641 984 66
2012/2013                      
Konvertering A- till B-aktier                      
                       
Totalt antal aktier 22 732 832                    
Totalt antal röster 32 550 464                    

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:47 av support@nordicstation.se