Aktien

 

Ladda ned Excel

År Antal optioner Andel av totalt antal aktier, % Lösenkurs, SEK
2 012      
2 011 200 000 0,9 179,4
2 010 221 700 1,0 164,7
  421 700 1,9  

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-12-02 18:27:46 av support@nordicstation.se